E7-4 भिषा बाहकले नेपालबाट परिवार (F3-1 Dependent visa) ल्याउदा के-के गर्नुपर्छ ?

कोरिया समाचार

सिओल

* सबैभन्दा पहिले यो https://konepembappointment.com/vaf.pdf  लिङ्क मार्फत भिषा अप्लाई गर्नको लागी अपोईन्टमेन्ट लिने*

•कोरीयामा बनाउनु पर्ने कागजपत्रहरू•
१) 신원 보증서 (Guarantee letter)
•Guarantee letter कोरियनको नाममा भएको अवस्थाम सोही व्यक्तिले Notary गर्नुपर्ने वा 인감증명서 हुनुपर्ने।

२) 초청장 (Invitation letter)

३) 재직 증명서 (Certificate of Employment )

४) 근로계약서 (Labour contract)

५) 외국인등록증 복사본 (Copy of foreign registration card)
•अगाडी पछाडी दुबैतिरको
•भिषा ६ महिना भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने

६) 임대차 계약서 (lease contract copy)
• अरूको नाममा कोठा छ भने 숙소재공 확인서 सहीत

७) 근로소득증명원 ( केही साथीहरूलाई मागेको अवस्था छ)

८) 은행거래내역서/예금잔액증명서 (Bank statement/Bank deposit balance certificate)
•आफ्नो तलब आउने खाताको ६ महिना देखिको चाहिने। सर्टिफिकेट निकाल्दा सबैभन्दा पछी निकाल्दा राम्रो। यताबाट पठाईएको सर्टिफिकेट पनि एक पुरानो भएकोले फेरी Email मा मगाईएको अवस्था पनि धेरैको छ।

• Bank balance कम्तिमा दुई करोड भएमा राम्रो।

९) 사업자등록증 (Company register certificate)

१०) 인감증명서 (Seal certificate)
•यदि सबै कागजपत्र Notary गर्ने हो भने नबनाउदा पनि हुन्छ। पछी पछी पनि चाहिने हुदा बनाउदा चाही राम्रो हुने।

११) 사증발급신청서 (Visa application form)
• यो नेपालबाटै लेखेर भर्दा पनि हुन्छ। यताको केही विवरणहरू पनि भर्नुपर्नेहुदा यतैबाट भरेर पठाउदा ठिक हुन्छ।
प्रिन्ट गर्ने लिङ्क:  https://overseas.mofa.go.kr/upload/cntnts/np-en/VISA%20APPLICATION%20FORM_2021.pdf*नेपालमा बनाउनुपर्ने कागजपत्र*

कागजपत्र सबै अंग्रेजीमा भएको हुनुपर्नेछ

१) १ प्रति फोटो २) पासपोर्ट र पासपोर्टको फोटोकपी ३) TB ( मेडीकल) रिपोर्ट •पाटन अस्पताल / नेपाल कोरिया मैत्री / सिभील / टेकु ४) विबाह दर्ता प्रमाणपत्र / जन्मदर्ता प्रमाणपत्र (बच्चाको हकमा) / नाता प्रमाणित • Notary गरेको हुनुपर्ने • स्थानिय निकायबाट निकालेपछी परराष्ट्रबाट पनि छाप लगाउनुहोला। पछी कोरीयामा 건강보험 मा सो छाप लगाएको हुनुपर्ने भनेर धेरै साथीहरूले फेरी छाप लगाउन पठाएको अवस्था छ। ६) Bank Statement certificate / Bank balance certificate • ६ महिनाको • Bank balance बढी नै भएको राम्रो >> सान्यतया पछिल्लो पटक यिनै कागजपत्रहरू बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।

यस बाहेक अन्य थप कागजपत्र मागेको अनुभव भएका साथीहरू हनुहुन्छ भने कमेन्टमा जानकारी गराउनु होला। कागजपत्रहरू थपघट हुन सक्ने छन।

जितु बि.के

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *