कोरियामा काम छोडेर बस्नेहरुका लागी सुनौलो अवशर !

कोरिया आज

कामको अवसर कोरियामा हुने नेपालीहरुलाई ।

Work available in agriculture farm

Girls: 60,000~80,000 per day
Boys: 80,000~100,000 per day
Location: Seosan
Housing and accomodation available

Contact Number 송명선실장 : 010-5150-0400
Please call at that number and inqure further detail.

#Another_Vaccancy

경기도 양주시 ma 2 jana mahila didi baini lai kam chha.khisuksa chai xaina aafnai room bata aauna jana sakne harule contact garnu
Contact no 01073726644

मेनुमा
울산KTX역 नजिकै को डे / नाइट कम्पनीमा 5 जना नेपाली हरूको माग आएको हुनाले कामको खीजीमा हुनु भएका नेपालीहरूले मलाई 01042028848 मेसेज ग़र्नु होला धन्यबाद। भिसा अबधी धेरै भएको लाई पहिलो प्राथमिकता
यही सोमबार बाट काममा लगाइने_Vaccancy

경기도 양주시 ma 2 jana mahila didi baini lai kam chha.khisuksa chai xaina aafnai room bata aauna jana sakne harule contact garnu
Contact no 01073726644

मेनुमा
울산KTX역 नजिकै को डे / नाइट कम्पनीमा 5 जना नेपाली हरूको माग आएको हुनाले कामको खीजीमा हुनु भएका नेपालीहरूले मलाई 01042028848 मेसेज ग़र्नु होला धन्यबाद। भिसा अबधी धेरै भएको लाई पहिलो प्राथमिकता
यही सोमबार बाट काममा लगाइने

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *