उत्तर कोरियाले कोरोना खोप विकास गरिरहेको दावी !

कोरिया जानाकारी

एजेन्सी

प्योंगयांगको विज्ञान अनुसन्धान परिषदका अनुसार उत्तर कोरियाले कोभिड- १ ९ लागि खोप विकास गर्दैछ ।

उत्तर राज्य विज्ञान र टेक्नोलोजी आयोग द्वारा संचालित वेबसाइट मिरामा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार यसका वैज्ञानिकहरूले उपन्यास कोरोना भाइरसको खोपमा हाल क्लिनिकल परीक्षण गरिरहेका छन् ।

प्रतिवेदनका अनुसार खोपको विकास उत्तरी एकेडेमी मेडिकल साइन्स अन्तर्गत मेडिकल जीवविज्ञान संस्थानले एन्जियोटेन्सिन रूपान्तरण गर्ने एन्जाइम २ ( ACE2 ) को प्रयोग गरेर गरिरहेको छ ।

उत्तर कोरियाले जनावर परीक्षणको माध्यमबाट यसको उम्मेदवार खोपको सुरक्षा र सुरक्षाको पुष्टि गरेको दाबी गरेको छ र क्लिनिकल परीक्षणहरू यस महिना शुरु भएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *